Invitasjon - Vestfold og Telemark Rasekattklubb

Vestfold og Telemark Rasekattklubb

VTR

Go to content

Invitasjon

Utstilling

VTR klubben
Ser frem til den dagen da vi kan legge ut en invitasjon og ønske utstillere velkommen til vår første internasjonale utstilling,
men siden vi står midt i en situasjon med en heller usikker fremtid når det gjelder Corona,
så må vi nok bare legge det på vent, dessverre.

      ___________________________________________________________________________________________________________
Vi forbeholder oss retten til dommerendringer og kategorifordeling, NRR og FIFEs utstillingsregler gjelder
______________________________________________________________________________________________________________________________________
VTR

                                                                          

Vedlikehold Olaf Mørk e-mail:


                                                                          

Har du klubbrelaterte spørsmål så mailer du :

Back to content