Styrets sammensetning - Vestfold og Telemark Rasekattklubb

Vestfold og Telemark Rasekattklubb

VTR

Go to content

Styrets sammensetning

Om klubben

VTRs styre-sammensetning etter klubbens
GF 2020 - fredag 20. november 2020
Styremedlemmenes arbeidsoppgaver kan byttes etter behov.
Bilder

Kontaktinformasjon
Arbeidsoppgaver

Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Tove Garvik
Leder  (2020 - 2022)
Gamlegata 3, 3810 Gvarv
924 44 122
VTRsekretar@gmail.com
Utstillingsleder

Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Fred Fredriksen
Nestleder (2020 - 2021)
Skaustranda 83, 3209 Sandefjord
924 81 779


Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post

Maria Myrland
Styremedlem (2020 - 2021)
Tomtervn. 122, 1823 Knapstad
957 79 110
VTRsekretar@gmail.com

Sekretær
All kontakt med NRR går via sekretær
All import av katt går via sekretær

Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Ranita Hansen
Styremedlem (2020 - 2022)
Røtnesveien 68, 8289 Engeløya
906 25 728
VTRsekretar@gmail.com

Spørsmål om medlemskap
Påmelding til VTRs egen utstilling.
Kasserer/Regnskap

Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Bitta Mørk
Styremedlem (2020 - 2021)
Plassen 48, 3919 Porsgrunn
476 76 538


Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Svein Heltberg
Styremedlem (2020 - 2021)
Rådyrkroken 19, 3032 Drammen
906 95 201Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Anne Kristin Tufte
Styremedlem (2020 - 2022)
Villaveien 6, 3937 Porsgrunn
952 45 876

Kafèansvar inne på utstillingen
Booking av møterom og andre arrangementer

Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Anette Kristensen
Styremedlem (2020-2022)
Skogflata 8, 3735 Skien
971 40 057


Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Alf Fosshaug Garvik
Varamedlem 1 (2020- 2022)
Gamlegata 3 3810 Gvarv
922 38 545

Innkjøp / kokk

Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Rita Aspvik
Varamedlem 2 (2020 - 2021)
Skjeggerødtunet 10, 3158 Andebu
934 89 555

VTR

                                                                          

Vedlikehold Olaf Mørk e-mail:


                                                                          

Har du klubbrelaterte spørsmål så mailer du :

Back to content